Op Zinvol Buiten kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een kwetsbaarheid of extra zorgbehoefte terecht voor zinvolle dagbesteding op de zorgboerderij.
In onze samenleving worden mensen met een bepaalde kwetsbaarheid wel eens ‘over het hoofd gezien’. We willen een veilige en toegankelijke plek bieden voor iedereen. Zinvol Buiten wil een plaats zijn waar men de natuur en de dieren kan ontdekken en waar men rust en ontspanning kan vinden. Een plaats waar mensen zichzelf en elkaar (opnieuw) kunnen ontmoeten en (ont-moeten), waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn en waar men kan genieten ven elkaar, van de dieren en van het zinvolle buitenleven. Op onze boerderij geloven we in ieders krachten en talenten
Tijdens de dagbesteding gaan we in een klein groepje of individueel (1 op 1 begeleiding) allerlei taken uitvoeren op de boerderij alsook zinvolle activiteiten doen die bijdragen tot het lichamelijk en mentaal welzijn. Bijvoorbeeld dieren voederen, dieren verzorgen, onderhoud van de stallen, dieren trainen, een wandeling met de pony’s, pony’s poetsen, tijd voor een serieus gesprek maar ook voor een informeel babbeltje bij een lekkere koffie, … Dit gebeurt allemaal met de nodige hulp en ondersteuning op maat.
De keuze van de activiteiten wordt in samenspraak met de deelnemers gemaakt, rekening houdend met hun mogelijkheden en interesses.
Naast een zinvolle dagbesteding wordt er ook aandacht geboden aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, arbeidsritme, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidszin enz. Dit alles in een aangename, veilige en rustgevende omgeving.

Tarief:

In groepje van 3 personen: 45 euro / 3u
Inclusief begeleiding, tussendoortje en verzekering.
Individueel tarief: op aanvraag

Wanneer:

Op aanvraag

Voor wie:

Kinderen, jongeren en volwassenen met een extra zorgbehoefte of kwetsbaarheid.
We vormen groepjes met mensen met een gelijkaardige zorgbehoefte.
Momenteel zijn we helaas nog niet rolstoeltoegankelijk.
De dagbesteding in groep kan van start gaan van zodra er een groepje kan gevormd worden met minimum 3 personen.

Meer info en inschrijvingen:

zinvolbuiten@telenet.be
0486 40 40 82