Tijdens de sessies ‘Zinvol ontspannen d.m.v dieren’ werken we volgens een aantal principes:

  • De nadruk ligt op de keuze van de persoon.  Wij bieden verschillende mogelijkheden aan, maar de persoon kiest zelf wat hij/zij graag doet tijdens de sessie. We gaan hier in mee in de mate van het mogelijke. Wij waken steeds over de veiligheid van de persoon en het dier.

  • We werken met de dieren (pony’s, geiten, ezels, konijnen, cavia’s, hond)  in een natuurlijke omgeving. We proberen zoveel mogelijk onnatuurlijke triggers te vermijden. We werken zoveel mogelijk in de vrije natuur, buiten de piste. Er kan gewerkt worden in de wei, op het domein of in een latere fase buiten het domein. Indien men in de piste wil werken, kan dit uiteraard ook.

  • De primaire doelstelling is komen tot ontspanning door het contact met de dieren.  Vervolgens kan er aan andere doelstellingen worden gewerkt.

Tijdens de sessies ‘Zinvol ontspannen d.m.v dieren’ kiest men dus  volledig zelf hoe hij of zij deze sessie wil invullen. Wil men bezig zijn met de paarden of de andere dieren, kan dit. Wil men bijvoorbeeld liever werken op de boerderij, een ritje met de go-cart maken (voor de kinderen) of met de hond gaan wandelen, kan dit evenzeer. Het kan zeer therapeutisch zijn voor sommige personen/kinderen om autonome keuzes en beslissingen te maken, de eigen wensen en verlangens te laten horen, op te komen voor zichzelf of eigen grenzen aan te geven.

Voor deze sessies werken we niet noodzakelijk met een intake gesprek. Wel doen we voor aanvang van de eerste sessie een kennismakingsmomentje waarin een aantal administratieve en informatieve zaken besproken kunnen worden.