Equine Assisted Therapy (EAT) is het therapeutisch en/of ortho(ped)agogisch werken waarbij het paard als medium wordt gebruikt. Het doel is de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en volwassenen te verbeteren. Dit kan op fysisch, sensorisch, psychisch, emotioneel, gedragsmatig, cognitief, communicatief of sociaal vlak.

Tijdens het intakegesprek bekijken we samen welke hulpvraag je hebt. We stellen samen een aantal doelstellingen op. Na elke sessie is er tijd om even stil te staan bij jouw ervaring. Na een aantal sessies wordt er tijd gemaakt voor een korte evaluatie.

Tijdens de individuele sessies zal er gewerkt worden met assistentie van het paard (EAT). Indien jouw voorkeur uitgaat naar een ander dier, kan er ook gewerkt worden met assistentie van een ander dier (AAT).

De individuele sessies EAT voor kinderen en jongeren duren 60 minuten. De sessies voor volwassenen duren 75 minuten.

Wij werken op basis van een combinatie van verschillende werkvormen:

  • EAL (Equine Assisted Learning) of ervaringsgericht leren met paarden

‘Vertel me erover en ik vergeet
Laat mij zien en ik merk het op
Laat mij ervaren en ik onthoud.’
(Confucius, 500 v.C.)

Bij het ervaringsleren is het de bedoeling dat de cliënt de meest actieve participant is. Hij/zij bepaalt zelf het proces en de vragen waarop hij/zij een antwoord wenst te krijgen. De ervaring is een holistisch gebeuren. Het is een samengaan van fysieke, emotionele, sociale en cognitieve elementen in een welbepaalde context. Hierdoor wordt de cliënt in zijn totaliteit betrokken. Vaak ervaart men de therapie met assistentie van het paard hierdoor niet als therapie. De weerstand voor therapie vermindert en de opdrachten roepen weinig tot geen associaties op met andere therapieën. Er wordt gebruik gemaakt van feedback en oorzaak-gevolg situaties. Dit maakt de opdrachten uitdagend, maar niet te bedreigend. De aandacht wordt hierdoor vastgehouden. De activiteit geeft de cliënt de mogelijkheid om in interactie te treden met zichzelf, het paard en de omgeving. Men krijgt de kans om een ervaring op te doen met iets dat men niet kent, te experimenteren met ideeën en manieren van in contact treden met het paard.

  • EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association)

We bieden ervaringsgerichte activiteiten aan die plaatsvinden met, naast en tussen de paarden. Tijdens deze methodiek wordt er niet op het paard gereden. Er worden opdrachten uitgevoerd met en tussen de paarden. Door deze opdrachten zal men moeten nadenken over het eigen handelen en zal men bepaalde vaardigheden ontwikkelen of versterken (sociale vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden, verantwoordelijkheidszin, zelfvertrouwen, communicatie,…). Het traject is kortdurend en oplossingsgericht.

  • Coaching met paarden

Als u het gevoel hebt ergens telkens opnieuw in vast te lopen, of als u zelf geen antwoorden vindt op bepaalde vragen, kan coaching met assistentie van paarden een mogelijke uitkomst bieden. Binnen paardencoaching gaat u samen met het paard op zoek naar uzelf en naar de antwoorden op uw vragen. Dit wordt gedaan door middel van eenvoudige oefeningen naast en met het paard en door middel van ervaringsgericht leren.

  • Grondwerk

Tijdens grondwerk doe je oefeningen met het paard terwijl je zelf op de grond blijft staan en het paard leidt. Door middel van grondwerk kan o.a. gewerkt worden aan communicatie (verbaal en non-verbaal), leiderschap, grenzen, vertrouwensrelatie, aanraken, zelfvertrouwen enz.

  • Ortho(ped)agogisch voltigeren

Er worden voltige-oefeningen, waarnemingsoefeningen en bewegingsspelletjes gedaan op en met het paard dat aan de longe (= lange lijn) loopt.