De contextuele benadering is een vorm van psycho-sociale hulpverlening of begeleiding die gebaseerd is op de existentiële context van de cliënt. Iemands existentiële context kan je omschrijven als zijn familie, vrienden, sociaal netwerk en andere belangrijke relaties. De contextuele benadering ziet de mens als een relationeel wezen: een mens staat altijd in relatie tot anderen.

In hulpverlening schieten woorden soms te kort om datgene wat speelt binnen een persoon, binnen relaties en systemen uit te drukken of inzichtelijk te maken. Door het werken met en tussen de paarden krijgen we een unieke kans en verschillende ingangspoorten om het intrapsychische en het relationele samen in beeld te brengen. We kunnen m.b.v. de paarden de relationele dynamieken zichtbaar en bespreekbaar maken.

Verder kunnen familie- en gezinssessies tussen de paarden de onderlinge band tussen de gezinsleden versterken. Paarden kunnen mensen opnieuw in verbinding brengen.

Tijdens deze sessies zijn alle combinaties mogelijk: ouders en kinderen, partners, ex-partners, broers-zussen, nieuw samengestelde gezinnen, verdere familie, vrienden, collega’s, …

We kunnen op verschillende manieren werken: samenwerkingsopdrachten tussen, op en met de paarden, familieopstellingen m.b.v. de paarden, spelenderwijs aan bandopbouw werken, …

In deze sessies werken we steeds met twee therapeuten samen: iemand neemt de procesbegeleiding op en iemand fungeert als paardenspecialist. Op deze manier kunnen we steeds de kwaliteit en veiligheid voor iedereen waarborgen.