We organiseren workshops of groepssessies voor kinderen en jongeren  rond de thema’s sociale vaardigheden, assertiviteit, emoties enz. Er worden zowel workshops van een halve dag als reeksen van een aantal sessies aangeboden.

In onze huidige maatschappij staat men steeds meer stil bij deze thema’s. Iedereen is het er over eens dat dit belangrijk is in de groei naar volwassenheid. De ontwikkeling van deze ogenschijnlijk evidente vaardigheden is echter niet altijd zo evident. Als antwoord op deze vaststellingen is er doorheen de tijd reeds een ruim aanbod uitgebouwd van sociale vaardigheidstrainingen allerhande. We hebben echter gemerkt dat deze trainingen voor veel kinderen en jongeren als grote drempel wordt ervaren. Kinderen en jongeren worden verwacht mee te stappen in de toch nog vaak verbale training en dit is vaak juist hetgene waar zij het zo moeilijk mee hebben.

Wij gaan werken a.d.h.v de methodiek ervaringsleren en zullen deze toepassen tussen en met behulp van de paarden. De meeste kinderen en jongeren ervaren de training hierdoor niet als ‘iets moeten leren’ maar als een fijne activiteit of belevenis.

Paarden zijn sociale dieren en lijken hierdoor sterk op mensen. Ze hebben welbepaalde rollen binnen hun kuddes en zijn het liefst in de buurt van soortgenoten. Ze hebben ieder hun eigen persoonlijkheid, attitude en gemoedstoestand. Daarbij blijkt een aanpak die werkt bij één paard, niet noodzakelijk te werken bij een ander. Dit alles leidt ertoe dat we heel veel kunnen leren van en met de paarden.

Doelgroep:

We willen kinderen en jongeren van verschillende leeftijdscategorieën bereiken die al dan niet moeilijkheden ondervinden in hun omgang met sociale situaties in hun persoonlijke leefomgeving. Dit kan gaan van faalangst op school, verlegen zijn, moeilijk sociale contacten leggen tot inadequaat gedrag door pesten of druk zijn. Zowel kinderen met specifieke emotionele- of gedragsproblemen (al dan niet gediagnosticeerd) als kinderen zonder specifieke zorgbehoefte zijn zeer welkom. We vinden het belangrijk dat we inclusieve zorg kunnen bieden waarin zowel kinderen/jongeren met als zonder extra zorgbehoefte met elkaar kunnen omgaan en van elkaar kunnen leren. We willen de workshops openstellen voor iedereen, omdat iedereen steeds zijn steentje kan bijdragen en er wat van kan bijleren.

We zullen de kinderen en jongeren indelen in groepen naargelang hun leeftijd. We vormen kleine groepjes en willen de groepsgrootte eerder beperkt houden om voldoende veiligheid en kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarenboven geeft een kleine groep meer mogelijkheden om naast de vooropgestelde doelen ook aandacht te besteden aan individuele doelstellingen.

Doelstelling:

De primaire doelstellingen zijn:

  • Sociale en communicatieve vaardigheden versterken
  • (H)erkennen/omgaan met emoties
  • Assertiviteit bevorderen

In de workshops werken we ervaringsgericht. De doelstelling is dat de kinderen/jongeren zichzelf en anderen beter leren kennen via omgang en oefeningen met de paarden.

We kiezen voor een groepsactiviteit omdat kinderen/jongeren op deze manier op natuurlijke wijze worden verplicht om samen te werken om opdrachten succesvol te kunnen volbrengen. De groepsopdrachten stimuleren hen om met elkaar in interactie te treden en op een constructieve wijze te communiceren om tot een oplossing te komen. Bij het geven van de opdrachten is het belangrijk om in gedachten te houden dat er geen goede of foute oplossingen voor de oefeningen bestaan. Enkel oplossingen die werken of die niet werken. De groep kan er voor kiezen om een probleem als groep aan te pakken of ze kunnen ervoor kiezen om elk individueel aan de slag te gaan. De oefeningen zijn erop gericht dat de kinderen/jongeren uitgedaagd worden om gebruik te maken van hun communicatieve vaardigheden, hun assertiviteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen.