Wanneer je het gevoel hebt dat je ergens in vastloopt, wanneer je botst op bepaalde zaken of wanneer je ergens problemen mee ervaart, kan Equine Assisted Therapy (therapie met assistentie van paarden) of Animal Assisted Therapy (therapie met assistentie van dieren) een mogelijke oplossing bieden. Maar ook voor een moment ter ontspanning, even je hoofd leeg maken of een leuke activiteit in de buitenlucht, kan je bij ons terecht.

Met volgende moeilijkheden kan je als kind, jongere of volwassene terecht bij ons:

 • Moeilijkheden met sociale vaardigheden
 • Laag zelfvertrouwen/zelfbeeld
 • Moeilijkheden met grenzen (aangeven of respecteren)
 • Moeilijkheden met emoties
 • Boosheid, agressie
 • Moeilijkheden met impulscontrole
 • Moeilijkheden met probleemoplossende vaardigheden
 • Angst, faalangst
 • Trauma
 • Rouw en verlies
 • Hoogsensitiviteit
 • Pesten/gepest worden
 • Moeilijkheden met lichaamsbeleving
 • Burn-out
 • Stress, spanning, onrust
 • Relatie- en communicatieproblemen
 • ADHD
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals ASS
 • Leerstoornissen
 • Gedrags-en emotionele stoornissen
 • Angst voor dieren
 • Zoektocht naar een zinvolle activiteit
 • Nood aan even tot zichzelf komen

Tijdens een eerste verkennend contact via telefoon of e-mail zal gepeild worden naar uw hulpvraag. We zullen dan eveneens informatie verstrekken over de mogelijke hulpverlening. Op deze manier kunnen we bekijken of we u kunnen helpen. Indien uit dit eerste contact blijkt dat de aangeboden hulpverlening geschikt is, wordt er een afspraak gemaakt voor een uitgebreid gesprek waarin dieper wordt ingegaan op de hulpvraag. Er wordt een dossier aangemaakt aan de hand van een intakeformulier. Het begeleidingsproces kan nu starten.