Op onze therapie-, zorg-, speel-, en leerboerderij is iedereen welkom! In onze samenleving worden mensen met een bepaalde kwetsbaarheid wel eens ‘over het hoofd gezien’. We willen een veilige en toegankelijke plek bieden waar iedereen terecht kan voor therapie, vorming, educatie en zorg of voor gewoon een ontspannende activiteit. Ons aanbod richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen, met of zonder extra zorgbehoefte.

Op onze boerderij geloven we in ieders krachten en talenten en geloven we in de meerwaarde van het samenbrengen van mensen en dieren op een ontmoetingsplaats op het platteland. Deze inclusieve aanpak is ons inziens voor alle personen verrijkend.

Met ons project willen we volledig achter de vermaatschappelijking van de zorg staan.