Welkom op onze therapie-, leer-, speel- en zorgboerderij: Een plaats waar men de natuur (opnieuw) kan ontdekken en waar men rust en ontspanning kan vinden. Een plaats waar men door middel van therapie met assistentie van paarden en andere dieren in alle rust kan werken aan bepaalde individuele doelstellingen die in samenspraak zijn opgesteld. Een terugkeer naar de natuur met zowel zorg- als educatieve programma’s om mensen terug dichter bij zichzelf en bij de natuur te brengen. Maar ook een plaats waar men kan ontspannen en waar gespeeld kan worden. We willen een plaats zijn waar mensen zichzelf en elkaar (opnieuw) kunnen ontmoeten (en ont-moeten), waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn en waar men kan genieten van elkaar, van de dieren en van het zinvolle buitenleven.

Op onze therapie-, zorg-, speel-, en leerboerderij is iedereen welkom! In onze samenleving worden mensen met een bepaalde kwetsbaarheid wel eens ‘over het hoofd gezien’. We willen een veilige en toegankelijke plek bieden waar iedereen terecht kan voor therapie, vorming, educatie en zorg of voor gewoon een ontspannende activiteit. Ons aanbod richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen, met of zonder extra zorgbehoefte.